בחתונה בטירה כלולים כמובן כל השרותים כמו בחתונה בסיסית, אלא שהטקס עצמו מתקיים בטירה.

טירת קוסטלץ
טירת בראנדיס נאד לאבם